ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC

 
O zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec może się starać każdy, kto pracował w Niemczech i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Od dochodów każdej osoby zatrudnionej legalnie na terenie Niemiec potrącane są zaliczki na podatek dochodowy Lohnsteuer, kościelny Kirchensteuer oraz solidarnościowy Solidaritätszuschlag.
 
Możemy pomóc Ci w odzyskaniu tych podatków nawet za ostatnie 4 lata. 
 
 
 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury zwrotu 
Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zwrotu. 
Ubieganie się o zwrot podatku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zwrotu.
Zwrot podatku z niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt) następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 
 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia
 
Aby rozliczyć się z  Belgijskiego podatku należy posiadać kartę podatkową Loonfiche., która jest wydawana przez pracodawcę w kwietniu danego roku rozliczeniowego, lub miesięczne odcinki z wypłaty (Loonbrief) za każdy przepracowany miesiąc u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego.
 
 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów
 
Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistami od podatków. 
 
 • Czas trwania rozliczenia
 
Średni czas oczekiwania na zwrot twa  od 3 do 6 miesięcy. Termin ten jest umowny, a urząd nie ma limitu czasowego na rozpatrzenie złożonej deklaracji. Rozliczenie można uznać za dokonane w momencie otrzymania decyzji z Urzędu Skarbowego. Ewentualny zwrot podatku jest przelewany na konto podane przy składaniu dokumentów. Przelew dokonywany jest w walucie euro chyba, że podatnik podał konto złotówkowe, nastąpi wtedy przewalutowanie kwoty zwrotu.
 
 

Procedura otrzymania zwrotu z Niemiec

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać Twój nadpłacony podatek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:
 1. wypełnienie formularza w zakładce KontaktPo jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą
 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.
 • Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.
 • Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Niemiec trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

 

 ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII

 

Większość osób zatrudnionych na terenie Holandii może starać się o zwrot podatku. Zwrot podatku z Holandii jest w 100% legalny i nie powoduje problemów w polskim Urzędzie Skarbowym. Kwota zwrotu podatku zależy od wielu czynników, takich jak dochód brutto, wstrzymana kwota podatku, okres spędzony w kraju i innych. 

Jeżeli w ciągu ostatnich 5 lat pracowałeś w Holandii i odprowadzałeś tam podatek dochodowy, możesz ubiegać się o zwrot podatku.

 

Od roku 2015 odliczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe przysługują Ci wyłącznie pod warunkiem, że spełniasz wszystkie 3 poniższe kryteria:

 

 • Mieszkasz w kraju Unii Europejskiej, w Liechtensteinie, w gminie zamorskiej Bonaire, Sint Eustatius lub Saba, w Norwegii, w Islandii lub w Szwajcarii.
 • Płacisz podatek w Holandii od co najmniej 90% własnych dochodów z całego świata.
 • Możesz przedłożyć zaświadczenie o dochodach wystawione przez organ podatkowy w kraju, którego jesteś rezydentem podatkowym.

 

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury zwrotu 
Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zwrotu. 
Ubieganie się o zwrot podatku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zwrotu.
Zwrot podatku z holenderskiego Urzędu Skarbowego następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 
 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia
 
Aby rozliczyć się z podatku potrzebujemy holenderskiej karty podatkowej (Jaaropgaaf/Jaaropgave), która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę. 
 
 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów
 
Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistami od podatków. 
 
 • Czas trwania rozliczenia

Procedura zwrotu podatku z Holandii rozpoczyna się po zakończeniu roku podatkowego, od 1 stycznia.

Czas realizacji zwrotu normalnie wynosi od 90 do 180 dni od daty otrzymania przez nas wszystkich dokumentów i koniecznych informacji. Jednakże w niektórych przypadkach może potrwać dłużej.

 

 

 

Procedura otrzymania zwrotu z Holandii

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać Twój nadpłacony podatek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:
 1. wypełnienie formularza w zakładce Kontakt. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą
 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.
 • Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.
 • Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Holandii trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

 

ROZLICZENIE PODATKU Z WIELKIEJ BRYTANII

 

 

Wszystkie osoby pracujące legalnie na terenie Wielkiej Brytanii mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku. O podatek ten można ubiegać się pod koniec roku podatkowego, który trwa do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego bądź po zakończeniu zatrudnienia, pod warunkiem, że do końca danego roku podatkowego nie podejmie się zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 06 kwietnia roku rozliczeniowego i kończy się 5 kwietnia roku następnego, a możliwość rozliczenia podatku istnieje do 4 lat wstecz

 

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury zwrotu 
Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zwrotu. 
Ubieganie się o zwrot podatku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zwrotu.
Zwrot podatku z Anglieskiego Urzędu Skarbowego następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 
 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia
Niezbędnym dokumentem do bezpośredniego dokonania rozliczenia podatku jest dokument P45 , P60 lub Statement of earnings. P45 wystawiane jest przez pracodawcę na zakończenie pracy w trakcie roku podatkowego. P60 wystawiane jest przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, nawet jeżeli wciąż jesteś zatrudniony. 
 
 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów
 
Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistami od podatków. 
 
 • Czas trwania rozliczenia

Procedura zwrotu podatku  z Wielkiej Brytanii  wynosi od 75 do 120 dni od daty otrzymania przez nas wszystkich dokumentów i koniecznych informacji.

 

 

Procedura otrzymania zwrotu z Holandii

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać Twój nadpłacony podatek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:
 1. wypełnienie formularza w zakładce Kontakt. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą
 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.
 • Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.
 • Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Wielkiej Brytanii trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

 

 ROZLICZENIE PODATKU Z BELGII

 

 


O zwrot podatku z Belgii może się starać każdy podatnik, który  pracował w Belgii oraz, miał pobierane zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę. Rozliczenie podatku dla osoób legalnie pracujących w Belgii jest obowiązkowe. Jeśli podatnik posiada współmałżonka, wtedy ma obowiązek rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Rozliczyć się z urzędem skarbowym możemy do 3 lat wstecz.  Jeśli podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia z Federale Overheidsdienst Financien, powinien złożyć deklarację niezwłocznie.

 

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury zwrotu 
Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zwrotu. 
Ubieganie się o zwrot podatku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zwrotu.
Zwrot podatku z belgijskiego Urzędu Skarbowego następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 
 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia
 
Podstawą do rozliczenia podatku z Belgii jest karta podatkowa fiche / loonfiche / fiche de remunerations  wydane przez pracodawcę. Dokument ten powinien zostać wydany przez pracodawcę do kwietnia kolejnego roku. 
 
 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów
 
Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistami od podatków. 
 
 • Czas trwania rozliczenia


Czas realizacji zwrotu normalnie wynosi od 6 do 12 miesięcy od daty otrzymania przez nas wszystkich dokumentów i koniecznych informacji. 

 

 

Procedura otrzymania zwrotu z Belgii

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać Twój nadpłacony podatek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:
 1. wypełnienie formularza w zakładce Kontakt. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą
 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.
 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.
 • Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.
 • Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Belgii trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

 

ROZLICZENIE PODATKU Z DANI

 

O zwrot podatku z Danii może się starać każdy, kto legalnie pracował w Danii i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Rozliczenie podatku z Danii jest obowiązkowe, a deklaracje podatkową należy złożyć do 1 lipca danego roku, za rok poprzedni. Korektę rozliczenia dokonujemy do 3 lat wstecz.

W Danii funkcjonuje progresywny system podatkowy, zaś stawki podatkowe w Danii należą do najwyższych na świecie.

- Musisz zapłacić 8% Składki na Rynek Pracy (AM-bidrag), podatek który jest odciągany zanim zostaną pobrane wszystkie inne;
- Podatek państwowy (Bundskat), który dzieli się na: podatek dolny - 6.83% i podatek górny 15% ( w 2014 roku );
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Sundhedsbidrag) - 5% (w 2014 r.);
- Podatek gminny (Kommuneskat) - jego wysokość zależy od gminy, którą zamieszkujesz, przeciętnie wynosi 24 %.

 

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury zwrotu 
Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zwrotu. 
Ubieganie się o zwrot podatku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zwrotu.
Zwrot podatku z Duńskiego Urzędu Skarbowego następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia
Årsopgørelse - rozliczenie roczne przesyłane przez duński urząd skarbowy, dokument ten zawiera wysokość dochodu oraz wysokość potrącanych podatków w czasie danego roku podatkowego.
Payslipy - miesięczne odcinki z wypłaty.

 

 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów
Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistami od podatków. 

 

 • Czas trwania rozliczenia
Od momentu kiedy urząd skarbowy w Danii otrzyma zeznanie podatkowe ma do 6 miesięcy na jego rozpatrzenie.
Po weryfikacji zeznania podatkowego urząd skarbowy przesyła ostateczne rozliczenie podatkowe – Arsopgorelse.

 

 

Procedura otrzymania zwrotu z Dani

 

 

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać Twój nadpłacony podatek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:

 

 1. wypełnienie formularza w zakładce Kontakt. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą

 

 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

 

 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.

 

 • Urząd Skarbowy wyda decyzję o wymiarze Twojego podatku dochodowego.

 

 • Po wydaniu decyzji zwrot podatku z Dani trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

 

ROZLICZENIE PODATKU Z POZOSTAŁYCH KRAJÓW

 

W celu uzyskania informacji na temat zwrotu napdłaconego podatku za pracę w innych krajach Unii Europejskiej a także Kanady, USA i Japonii skontaktuj się z nami za pomocą  formularza w zakładce Kontakt, lub telefonicznie pod numerem (+48) 89 534 26 64

 

 

 

 

UZYSKANIE ZASIŁKU RODZINNEGO Z NIEMIEC

 

 

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecka Kasę Świadczeń Rodzinnych - Familienkasse. Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. 

Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Jednak może być przyznany na dziecko, które ukończyło 18 lat (do 25 roku życia) jeżeli:

dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo
dziecko znajduje się w okresie kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy)
dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy
dziecko jest niepełnosprawne

Kwoty miesięcznego zasiłku na dzieci w Niemczech tzw. Kindergeld wynoszą:

za lata 2010 - 2014

184 EUR- na pierwsze i drugie dziecko
190 EUR - na trzecie dziecko
215 EUR - na czwarte i każde kolejne dziecko 

za 2015 r.

188 EUR- na pierwsze i drugie dziecko
194 EUR - na trzecie dziecko
219 EUR - na czwarte i każde kolejne dziecko 

za 2016 r.

190 EUR- na pierwsze i drugie dziecko
196 EUR - na trzecie dziecko
221 EUR - na czwarte i każde kolejne dziecko 

za 2017 r.

192 EUR- na pierwsze i drugie dziecko
198 EUR - na trzecie dziecko
223 EUR - na czwarte i każde kolejne dziecko

O zasiłek rodzinny z Niemiec można ubiegać się do czterech lat wstecz.

  

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury uzyskania zasiłku

 

Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zasiłku.
Ubieganie się o uzyskanie zasiłku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zasiłku.
Uzyskanie zasiłku z  Niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych Familienkasse następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

 • Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku

 

 1. Kopia Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnung za każdy okres pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec.
 2. Kopia aktu małżeństwa 
 3. Kopia  aktu urodzenia dziecka 
 4. Zaświadczenia o stanie rodziny
 5. Kopia dowodu osobistego lub paszportu 
 6. Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE 
 7. Kopia potwierdzenia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec – w przypadku braku – dokładny adres zamieszkania w Niemczech.
 8. Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech jako najemca lub podnajemca – potwierdzająca, że klient uczestniczył w utrzymaniu tego mieszkania.
 9. Kopia potwierdzenia ubezpieczenia na terenie Niemiec (najlepiej kopia Sozialversicherungsausweis, albo kopia karty zdrowotnej)..
 10. Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone.
 11. Inne dokumenty w zalezności od sytuacji rodzinnej

 

 

 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów

 

Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistam.

 

 • Czas trwania uzyskania zasiłku

 

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od wielu czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy polskimi i niemieckimi urzędami oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane klientowi przez te urzędy. 
 
 

Procedura otrzymania zasiłku z Niemiec

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać należny zasiłek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:

 

 1. wypełnienie formularza w zakładce Kontakt. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą

 

 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

 

 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.

 

 • Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych wyda decyzję o wymiarze należnego zasiłku rodzinnego.

 

 • Po wydaniu decyzji zasiłek z Niemiec trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

 

UZYSKANIE ZASIŁKU RODZINNEGO Z HOLANDII

 

 

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez holenderski urząd SVB, odpowiednik polskiego ZUSu. Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Holandii, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich  17 roku życia, jeśli uczęszczają do szkoły. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

 

Wnioskodawcą może być osoba, która pracuje legalnie, jako osoba zatrudniona w Holandii (minimalny okres pracy to 3 miesiące).

 

 

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka. Jest znacznie wyższa gdy dziecko kończy 6 lat, potem ponownie gdy kończy lat 12. Jeśli dziecko nie mieszka razem z rodzicami Państwem z powodu np. z powodu przebywania w szpitalu, Kinderbijslag może ulec nawet podwojeniu.

Wiek dziecka:

 • od 0 do 5 lat – 191,65 euro,
 • od 6 do 11 lat – 232,71 euro,
 • od 12 do 17 lat – 273,78 euro.

Kinderbijslag wypłacany jest kwartalnie, po zakończeniu się danego kwartału.

 

 • Zapewniamy bezpieczeństwo i pewność w trakcie całej procedury uzyskania zasiłku

 

Wykonujemy bezpłatną, wstępną kalkulację szacowanego zasiłku.
Ubieganie się o uzyskanie zasiłku jest bezpłatne, opłata za usługę jest pobierana dopiero w momencie przyznania zasiłku.
Uzyskanie zasiłku z  Holenderskiego SVB następuje bezpośrednio na konto Klienta.
Sposób przechowywania danych osobowych Klientów jest zgodny z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

 • Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku

 

 1.  Wniosek na Kinderbijslag.

 2.  Kopia aktu urodzenia dziecka.

 3. Kopia aktu małżeństwa.

 4. Kopia meldunku dziecka i opiekuna.

 5. Kopie przyznania bądź odmowy przyznania zasiłku na dziecko w Polsce.

 6. Jarograaf bądź solaris od holenderskiego pracodawcy.

 7. Kopia dowodów osobistych bądź paszportów wnioskodawcy i opiekuna.

 

 

 • Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów

 

Nasi doświadczeni specjaliści z zakresu pozyskiwania zwrotu podatku zdobędą dla Ciebie brakujące dokumenty. Aby dokonać konsultacji na temat brakujących dokumentów, proszę skontaktować się z naszymi specjalistam.

 

 • Czas trwania uzyskania zasiłku

 

Czas oczekiwania na zasiłek zależny jest od wielu czynników, m. in. od kompletności dokumentacji, sprawności komunikacji pomiędzy polskimi i holenderskimi urzędami oraz szybkości reakcji na prośby przesyłane klientowi przez te urzędy. 
 
 

Procedura otrzymania zasiłku z Holandii

 

 • Abyśmy mogli pomóc odzwyzkać należny zasiłek będziemy potrzebować kilku informacji. W tym celu prosimy o wykonanie jednej z trzech z niżej wymienionych czynności:

 

 1. wypełnienie formularza w zakładce Kontakt. Po jego wypełnieniu wyślemy komplet dokumentów na Twój adres e-mail.
 2. pobranie i wydrukowanie dokumentów, znajdujących się w zakładce Do pobrania.
 3. jeżeli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów to daj nam o tym znać, prześlemy je do Ciebie tradycyjną pocztą

 

 • Uzupełnij formularze o brakujące informacje i je podpisz. Pamiętaj o dołączeniu do nich kopii dowodu osobistego lub paszportu, kopii kart podatkowych oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

 

 • Komplet dokumentów możesz przekazać do nas tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście w naszym biurze.

 

 • SVB wyda decyzję o wymiarze należnego zasiłku rodzinnego.

 

 • Po wydaniu decyzji zasiłek z Holandii trafi bezpośrednio na Twoje konto bankowe.

 

     POZOSTAŁE USŁUGI

 

 

 

 • Przygotowywanie pism w języku obcym do zagranicznych instytucji
 • Tłumaczenie nieprzysięgłe ustne i pisemne
 • Udzielenie informacji na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w języku obcym

 

 

 

 

 

- - - - -